Janusz Z. Puzniak, M.A., J.D.,
    Barrister and Solicitor (Ontario, Canada), Attorney at Law (New York and Missouri, USA).

Janusz Puzniak posiada magisterium z historii sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskeigo w Krakowie i z nauk politycznych z Uniwersytetu Missouri-Columbia w Columbia, USA, oraz tytuł Juris Doctor z Instytutu Prawa Uniwersytetu Missouri-Columbia w Columbia, USA. W czasie studiów w Instutucie Prawa na Uniwersytecie Missouri-Columbia, publikował oraz był członkiem Zespolu Redakcyjnego Missouri Law Review a także wygrał ogólnoamerykański konkurs (National Writing Competition) zorganizawany przez American Judges Association w 1999 pisząc artykuł na temat amerykańskiego prawa regulującego sądowe zeznania ekspertów.  W latach 90-tych otrzymał również prestiżowe stypendium naukowe Fulbright’a w zakresie nauk politycznych.  Po ukończeniu studiów pracowal dla stanu Missouri jako specjalista prawny oraz szef biura zgodności prawnej.  Mecenas Puzniak praktykuje prawo biznesowe, handlowe, prawo kontraktów, imigracyjne (amerykańskie i kanadyjskie), prawo administracyjne, prawo pracy i zatrudnienia i wynajmu, kupna i sprzedazy nieruchomosci.  W Kanadzie pracował w firmach w downtown Toronto specjalizujacych się w prawie biznesowym, komercjalnym i imigracyjnym. Mecenas Janusz Puzniak jest członkiem Law Society of Upper Canada, Ontario Bar Association, Canadian Bar Association, American Bar Association, Missouri Bar Association, New York Bar Association oraz Legal Writing Institute.
język: